Обслужване

Предварителна продажба:потвърждават всички технически изисквания, стандарт за приемане, цена, начин на плащане и цикъл, валута на транзакцията, производствен цикъл, изисквания за опаковане, начин на доставка и др.

 

В продажба:редовно отчитайте напредъка, непрекъснато оптимизирайте производствения процес, подобрявайте ефективността и спестявайте разходи. На по -късния етап можем да предоставим на клиентите по -конкурентни цени. В същото време ние ще информираме клиентите (за качеството, времето за доставка и други проблеми) предварително и навреме в случай на спешни случаи и ще формулираме аварийни планове!

 

След продажба:редовно проследяване на качеството, изслушване на отзивите на клиентите, непрекъснато подобряване, всяка (PO) партида може да бъде проследена, проблеми с качеството за 5 работни дни за предоставяне на 8D доклад.