Новини от индустрията

Въвеждане на знания за избягване на замърсяване на алуминиеви отливки

2021-07-22
Първият е импулсен метод с високо напрежение и висока плътност на тока. В ранния етап на анодиране се прилага въздействие с високо напрежение и висок ток за свързване на „островите“, които са разделени от примеси. Тук не е представено как се работи.

Вторият е методът за повърхностно смилане на алуминиево леене. Смилането може да накара смления алуминиев прах да запълни порите на отливката и да играе ролята на свързване на "островите", изолирани от примеси.

Третият метод е изстрел върху повърхността на алуминиева отливка. Преди изпитанието за изстрелване, авторът използва метода на чукване с кръгла глава. Първоначалното намерение беше да се направи празнината между "островите" затворена с чук, така че да се постигне целта за свързване в парче, а ефектът беше забележителен.